Kamis, 20 Agustus 2009

Jangan Satop!

KADA karasaan anak Palui nang babinian si Aluh Mariam sudah bujang, sudah parak tamat sakulah wan sudah bisa babengkeng diri. Banyak sudah pamuda mamaraki handak bapapatuhan. Ada jua nang langsung badatang handak maambil bini. Tapi sabarataan ditolak Palui, maklum inya tamasuk materalistis. Sayang kalu baisian anak nang langkar kada dimanpaatkan.
"Ikam Luh, jangan kada ingat pasan abah lah," ujar Palui mamadahi anaknya.
"Pasan nangapa bah? Ulun kada paham maksud sampiyan," ujar Aluh Mariam.
"Pasan aku supaya ikam jangan sambarangan mamilih lalakian gasan dijadikan laki," ujar Palui mambari nasihat.
"Ulun tahu haja sudah bah ai," ujar anaknya manyahut. "Pian kada handak hidup ulun malarat, pian handaknya ulun kawin wan urang sugih supaya pian taumpat nyaman jua," ujar anaknya.
"Tapi kalu bapapacaran bulih haja kalu bah?" ujar nang anak pulang.
"Siapa garang Luh pacar ikam," ujar Palui takajut.
"Itu nah nang gondrong kaya bubuhan F4, ngarannya si Husin Jabuk," ujar anaknya.
"Si Husin Jabuk anak utuh Endek itu kah? Jangan... jangan wan inya, sakulah SD-nya haja kada tamat. Handak jadi apa kaina ikam, pukuknya aku kada satuju kalu ikam bapacar wan inya," ujar Palui mahahing.
"Uma ai abah ini talalu banar. Balum tantu jua ulun takawin wan inya," ujar nang anak handak manangis.
"Hi-ih, balum tantu jua anak kita takawin wan si Husin Jabuk ngitu," ujar bini Palui malawanakan. "Lamun hanya bakawal haja kada papa jua," ujarnya pulang.
"Okey... okey," ujar Palui sambil bakacak pinggang. "Tapi ingatakan baik-baiklah lamun inya handak mancium ikam sambat ‘jangan!’ wan kalu inya handak cuba-cuba manggarayangi ikam sambat ‘satop!" ujar Palui maingatakan.
Imbah talu bulan, Palui laki bini takajut banar malihat parut si Aluh Mariam baganal.
"Kanapa ikam nak, makin baganal parut ikam," ujar bininya managur.
"Han, kada tasalah lagi. Akhirnya nang aku gaerakan salawas ini kajadian jua," ujar Palui.
"Apanya abahnya, napa nang pian gaerakan?" ujar bininya kada paham.
"Anak ikam itu halim umanya ai," ujar palui manumpalak.
"Bujurkah nak, ikam hamilkah," ujar bininya Palui.
"Ulun kada tahu, tapi ulun sudah dua kali ini kada datang bulan lagi mama ai," ujar Aluh Mariam.
"Kanapa kada ikam dangari nasihat abah ikam samalam garang?" ujar bini Palui umpat sarik.
"Sudah jua ulun gawi mama ai," ujar Aluh Mariam.
"Tapi kanapa jadi nangkaya ini?" ujar Palui bakuciak.
"Waktu si Husin handak mancium ulun sudah jua ulun bakuciak jangan. Limbah itu inya mamusut ka awak ulun, ulun sambat satop. Tapi wayah inya manggawi kaduanya ulun jadi bingung handak manyahut napa, maka ulun sambat jangan satop... jangan satop. Mandangar kaya itu inya makin basumangat manindih ulun," ujar Aluh Mariam wan muha kada basalah. (bpost/ivanda)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar