Sabtu, 12 September 2009

Sabtu, 05 September 2009

Gabin Cap Hayam Jagau

WAYAH puasaan tadi Palui wan kakawalannya sawat tapakalah ulih wak Haji Duraup nang takanal sugih tapi takanal jua pangasit wan ikin. Wayah itu inya wan kakawalannya disaru babuka puasa di wadah sidin. Maharap makan nyaman, eee... sakalinya makanannya kurma wan banyu akua wara. Hancap inya wan kakawalanya bulik kada sing padahan.  
Siang itu Palui disaru pulang ulih wak haji Duraup acara mahaul aruwah abah sidin. Acaranya malam kaina habis magrib. "Sabaiknya aku salidiki dahulu napa makanannya, amun nyaman aku hakun haja tulak ka wadah sidin" ujar Palui. Kabalujuran lewat si Amat a'u kamanakan H. Duraup. Dingarani si Amat a'u karna si Amat ini urangnya bisu tumatan lahir. Bila bapander inya bisanya manyambat au..au haja. Ditariknya si Amat. "Napa makanannya?" ujar Palui mancuntuhakan tangan manyuap ka muntung. Rupanya si Amat paham napa nang dimaksud ulih Palui, langsung inya bakapak tangan.
"Bujur? Jangan bakaramput wan aku lah," ujar Palui. Si Amat maulangi mangapakakan kadua tangannya."Nah, si Amat bakapak tangan. Jadi makanan gasan malam kaina amun kada hayam bisa jua itik," ujar Palui takurihing.
Malamnya, imbah maghrib tulak ai Palui ka rumah H.Duraup. Basumangat banar inya malam itu karna cagar makan nyaman. Bininya haja disuruhnya kada usah bamasak. Bahkan Palui sudah baistilah basangu kantungan 
palastik, kalu-kalu buliknya kawa umpat mambarakat.
Sakalinya di rumah H.Duraup sudah hibak ulih urang kampung. Imbah takumpul lalu bubuhan undangan mulai babaca yasin, ditarusakan acara batahlil lalu tarakhir babaca doa aruwah. Kada lawas imbah babacaan doa itu lalu urang basasurungan. Palui sudah kada sabaran lagi handak mahantup hayam masak karih. Kada lawas keluar bayu teh disurungi nang ampun rumah. 
"Nah Pamulaan nang baik," ujar Palui takarinyum. Imbah itu ampun rumah mengaluarakan gabin di piring. Talipat dahi Palui malihat gabin, kada biasanya basalamatan maka ada gabin, ujarnya dalam hati. Tapi si Palui kaingatan siang tadi si Amat a-u mangapak-ngapakakan tangan, Palui takariyum pulang. Lawas dihadang sakalinya kadada lagi nang kaluar. Pinanya teh manis lawan gabin haja. 
"Dasar pangaramput, wani banar si bisu itu mambunguli aku!" Palui bamamai dalam hati. 
Kabujuran si Amat kaluar matan dapur, langsung Palui memarakinya. "Ujar ikam tadi hayam atawa itik, kalo?" Palui manyintak si Amat a-u ka higa. Amat mangulim, tanganya ma-isaratakan inya kada bapadah nangkaya itu. 
"Hau... maka siang tadi ujar ikam nangkaya ini," Palui mangapakakan tangannya. Amat baunggut-unggut mambujurakan. "Kenapa maka nang kaluar gabin lawan teh manis haja?" Palui pina sarik. 
Bakakajutan si Amat bukah ka dapur, langsung maambilakan bungkus gabin. Di bungkus gabin itu talihat gambar "hayam". "Oooo... gabin cap Hayam Jagau kah?" ujar Palui lamah, maka parut sudah galurukan. Hancap inya bulik ka rumah manyasah kalu masih ada nasi dingin. (bpost/ivanda)